• slide 12
  • slide 13
  • slide11
  • slide7
  • slide6
  • slide10

Företag

Våra företagskunder är allt från stora
beställare till mindre enskilda företag.

Privatpersoner

Ingen kund är för liten för oss och vi utför
arbeten såväl innanför som utanpå.

Vi skapar hållbarhet och estestik

Välkommen att bli inspirerad i vårt stora referensbibliotek.

Vi satsar på miljö och kvalitet

Vi tillmötesgår behoven och kraven från våra kunder samtidigt som vi
tillhandahåller produkter och tjänster som är resurssnåla och påverkar
miljön positivt på kort och lång sikt.

Läs mer om vår miljö- och kvalitetspolicy

Logga-Trippel-ALogga-PERLogga-FasadentreprenörerLogga-ByggindustrierLogga-CWF-P

Adress

Fasadteknik AB
Företagsvägen 22
611 45 Nyköping

Tel/Fax

Tel växel: 0155-24 20 02
Mobil: 070-645 17 30
Fax: 0155-24 20 15

Email/Webb

Email: info@fasadteknik.se
Webb: www.fasadteknik.se

FB-Mini

Copyright © Fasadteknik
All rights reserved