Nyköpings Teater

Nyköpings Teater

Renovering av historisk teaterbyggnad i Nyköping.

Beskrivning arbete:

Byggnaden är från slutet av 1700-talet med stomme av tegel med reveterad fasad.

Fasaden putsades om helt och avfärgades med våt kalkfärg. All befintlig puts bilades sedan ner till teglet. Befintliga listdragningar återskapades till ursprungsskick. Ny slätputs utfördes med hydrauliskt kalkbruk.

Fasaden är avfärgad med Serpo CD-färg.

Gilla på Facebook

Vi satsar på miljö och kvalitet

Vi tillmötesgår behoven och kraven från våra kunder samtidigt som vi
tillhandahåller produkter och tjänster som är resurssnåla och påverkar
miljön positivt på kort och lång sikt.

Läs mer om vår miljö- och kvalitetspolicy

Logga-Trippel-ALogga-PERLogga-FasadentreprenörerLogga-ByggindustrierLogga-CWF-P

Adress

Fasadteknik AB
Företagsvägen 22
611 45 Nyköping

Tel/Fax

Tel växel: 0155-24 20 02
Mobil: 070-645 17 30
Fax: 0155-24 20 15

Email/Webb

Email: info@fasadteknik.se
Webb: www.fasadteknik.se

FB-Mini

Copyright © Fasadteknik
All rights reserved