subPageTest 1

  • Hem
  • Våra tjänster
  • Företag

Vi hjälper företag och entreprenörer

Våra företagskunder och byggentreprenörer är allt från stora beställare som, t.ex. NCC, Byggmästarna, PEAB, Rydbergs Bygg AB, Skanska, SSAB till mindre enskilda företag.

Vi utför regelbundet underhållsarbeten och fasadrenoveringar på olika kulturbyggnader. Objekten varierar från slott och herresäten till industribyggnader och flerfamiljshus. Vi behärskar alla yrkestekniker och fokuserar på hållbarhet och estetik.

Se förteckning över våra tjänster

Se några referensbilder nedan:

Vi satsar på miljö och kvalitet

Vi tillmötesgår behoven och kraven från våra kunder samtidigt som vi
tillhandahåller produkter och tjänster som är resurssnåla och påverkar
miljön positivt på kort och lång sikt.

Läs mer om vår miljö- och kvalitetspolicy

Logga-Trippel-ALogga-PERLogga-FasadentreprenörerLogga-ByggindustrierLogga-CWF-P

Adress

Fasadteknik AB
Företagsvägen 22
611 45 Nyköping

Tel/Fax

Tel växel: 0155-24 20 02
Mobil: 070-645 17 30
Fax: 0155-24 20 15

Email/Webb

Email: info@fasadteknik.se
Webb: www.fasadteknik.se

FB-Mini

Copyright © Fasadteknik
All rights reserved