subPageImg 2

  • Hem
  • Vårt företag
  • Miljö & kvalitet

Vi satsar på miljö och kvalitet

Vi tillmötesgår våra kunders behov och krav samtidigt som vi tillhandahåller produkter och tjänster som är resurssnåla och påverkar miljön positivt på kort och lång sikt. På Fasadteknik satsar vi på miljö och kvalitet.

Miljöpolicy

Vi ska ständigt verka för att vi själva och våra intressenter ges möjligheter att verka ekologiskt till skydd för livsmiljön på kort och lång sikt.
Konkret innebär policyn:

  • Att producera produkter och tjänster som är resurssnåla och påverkar miljön positivt på kort och lång sikt.
  • Att vi följer tillämplig miljölagstiftning och övriga krav.
  • Att vi strävar efter att våra kunders och samhällets förväntningar på kretslopp och miljöanpassning uppfylles.
  • Att vi förser våra kunder med produkter och tjänster som hjälper dem att styra mot ett ekologiskt samhälle.

Ladda ned vår miljöpolicy

Kvalitetspolicy

När vi inom Fasadteknik AB talar om kvalitet, menar vi vår förmåga att tillmötesgå behoven och kraven från våra kunder, på en sådan nivå, att den skall ge anledning till rekommendationer och leda till nya affärsmöjligheter.

 Vi betraktar kvalitet, genom kunskap och ansvar, som det effektivaste sättet att öka våra marknadsandelar samt minska våra kostnader.

Vi satsar på miljö och kvalitet

Vi tillmötesgår behoven och kraven från våra kunder samtidigt som vi
tillhandahåller produkter och tjänster som är resurssnåla och påverkar
miljön positivt på kort och lång sikt.

Läs mer om vår miljö- och kvalitetspolicy

Logga-Trippel-ALogga-PERLogga-FasadentreprenörerLogga-ByggindustrierLogga-CWF-P

Adress

Fasadteknik AB
Företagsvägen 22
611 45 Nyköping

Tel/Fax

Tel växel: 0155-24 20 02
Mobil: 070-645 17 30
Fax: 0155-24 20 15

Email/Webb

Email: info@fasadteknik.se
Webb: www.fasadteknik.se

FB-Mini

Copyright © Fasadteknik
All rights reserved