subPageImg 3

  • Hem
  • Vårt företag
  • Våra tjänster

Våra tjänster

Vi har lång erfarenhet och bred kompetens kring fasadputs och murning av hus och fastigheterolika fasadsystem och murade fasader. Vi jobbar med kvalitet och miljötänk i fokus och försöker alltid att hitta fram till de bästa lösningarna för våra kunder.

Titta gärna på vårt stora referensbibliotek där vi visar tidigare fasadrenoveringar av äldre och historiska byggnader samt moderna nyproduktioner.

Nyproduktion

Fasadsystem - puts och isolering
Murningsarbeten - husgrunder, tegelfasader
Avfärgning av puts

Fasadrenovering tegelfasader och puts

Renovering av gammal puts
Tvättning, lagning och avfärgning
Tilläggsisolering
Reparation av tegelfasader

Balkonger

Renovering av balkonger, omgjutning och underhåll

Murning och renovering av  skorstenar

Plattsättning

Renovering av badrum och kök
Utbyte av gamla och insättning av nya klinkers och kakel
Vi är utbildade och auktoriserade enligt PlattsättningsEntreprenörers Riksförening, PER

Läs mer om hur vi kan hjälpa ditt företag
Läs mer om hur vi kan hjälpa dig som är privatperson

Vi satsar på miljö och kvalitet

Vi tillmötesgår behoven och kraven från våra kunder samtidigt som vi
tillhandahåller produkter och tjänster som är resurssnåla och påverkar
miljön positivt på kort och lång sikt.

Läs mer om vår miljö- och kvalitetspolicy

Logga-Trippel-ALogga-PERLogga-FasadentreprenörerLogga-ByggindustrierLogga-CWF-P

Adress

Fasadteknik AB
Företagsvägen 22
611 45 Nyköping

Tel/Fax

Tel växel: 0155-24 20 02
Mobil: 070-645 17 30
Fax: 0155-24 20 15

Email/Webb

Email: info@fasadteknik.se
Webb: www.fasadteknik.se

FB-Mini

Copyright © Fasadteknik
All rights reserved