Om vårt företag

Fasadteknik - sedan 1994

Ett team av mycket erfarna murare och plattsättare

Fasadteknik bildades 1994 och består av ett 15-tal mycket kunniga och erfarna murare och plattsättare. Tillsammans har vi 226 år inom yrket! Vi behärskar alla tänkbara material och tekniker för att skapa hållbarhet och estetik.

Våra uppdrag har genom åren haft stor variation, vilket ständigt utvecklar vår förmåga att utföra våra uppdrag säkert och effektivt.

Våra kunder är allt från stora beställare såsom Astra Zeneca AB, Byggmästarna, PEAB, Skanska, SSAB till mindre företag, bostadsrätter och privatpersoner.

Vi utför alla arbeten som har med murning, puts, kakel och klinker att göra. Objekten varierar från slott och kulturbyggnader till industribyggnader, flerfamiljshus och villor.

Referenscase - Kvarnholmen

Kvarnholmen

Stockholm 2014-2015

Kvarnholmen, som ursprungligen hette Hästholmen, var i stort sett obebyggd fram till slutet av 1700-talet, då välbärgade stockholmare lät uppföra sommarvillor på ön. I slutet av 1800-talet togs delar av ön i anspråk för industri och bostadsbyggelse.

Kooperativa Förbundet äger fortfarande Kvarnholmen, och dess byggnader präglar ön än idag. KF:s personalbostäder från 1930-talet är bebodda och hyrs ut som hyresrätter.

2014 fick vi uppdraget att renovera tegelfasaden och byta ut trasiga tegelstenar. Vi lade även nya fönsterfall samt murade om vissa partier på fasaden, bilade ner den gamla kvaderputsen och putsade nya kvadrar.

Fler bilder och info i vårt referensbibliotek

Vi satsar på miljö och kvalitet!